Σχετικά με εμάς

Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες έχουν καθήκον να συμπεριφέρονται δίκαια σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (Stakeholders): Οι ιδρυτές, οι επιχειρηματίες και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί, έχουν μια πρόκληση στο τρέχον παγκόσμιο περιβάλλον, να βρουν και να διατηρήσουν τα καλύτερα ταλέντα και να διασφαλίσουν τις ταμειακές ροές που χρειάζονται αυτά τα ταλέντα.

Οι αναπτυσσόμενες εταιρείες πασχίζουν να διατηρήσουν το βιβλίο μετόχων τους ενημερωμένο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα όταν προσπαθούν να αναπτυχθούν μέσω συγκέντρωσης και αύξησης κεφαλαίων, κάτι που μπορεί να αποθαρρύνει τους επενδυτές.

Εμείς στην OptIn γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να αναπτύξουμε μια εταιρεία χωρίς τα κατάλληλα μέσα (ανθρώπους και τεχνολογία).

Με τις λύσεις μας, τα παραπάνω ζητήματα εξαλείφονται. Μεταμορφώνουμε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις βοηθώντας τους να μοιραστούν την ιδιοκτησία τους με βασικά ταλέντα της ομάδας τους, καθοδηγώντας με την απόδοση τους την εταιρεία.

Στην OptIn πιστεύουμε ότι ο κύριος παράγοντας που κάνει τις εταιρείες επιτυχημένες είναι οι ομάδες πίσω από αυτές. Έτσι βοηθάμε τις εταιρείες ΜΑΖΙ με τα ταλέντα τους να δημιουργήσουν κάτι μοναδικό.

Είσαι έτοιμος να φέρεις επανάσταση στην επιχείρησή σου;

Ξεκίνησε Δωρεάν Demo